نظارت بهداشتی و شرعی بر نحوه ذبح دامهای قربانی در آذربايجان غربي

نظارت بهداشتی و شرعی بر نحوه ذبح دامهای قربانی در آذربايجان غربي

در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی انجام مي شود؛ نظارت بهداشتی و شرعی بر نحوه ذبح دامهای قربانی در آذربايجان غربي مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی 52 تیم دامپزشکی در استان  بر نحوه ذبح دامهای قربانی نظارت بهداشتی و شرعی خواهند کرد.  سید امید خلیل زاده مدیر کل