لژیونر ایرانی در قامت یک فوق ستاره

لژیونر ایرانی در قامت یک فوق ستاره

…………………………………………………………………….. پاس شاهکار علی مبارکی در لیگ آذربایجان؛ لژیونر ایرانی در قامت یک فوق ستاره شیدا خبر – گروه ورزشی ، علی علیزاده: ستاره خط میانی تیم فوتبال خزر  الیانس جمهوری آذربایجان پس از دو بازی در بازی های قبل ، با خستگی به بازی رسید تا در ترکیب اصلی  حضور داشته باشد و از