انتشار شماره 87 هفته نامه شیدا

انتشار شماره 87 هفته نامه شیدا

انتشار شماره 87 هفته نامه شیدا   شیداخبر: هشتاد و هفتمین شماره از نشریه فرهنگی و هنری «شیدا» منتشر شد. این گزارش حاکی است، شماره 87 هفته نامه شیدا روز چهارشنبه 12 آبان با رویکرد «قرآنی ، دینی ، فرهنگ ایثار ، شهادت و دفاع مقدس» منتشر شد. این شماره از نشریه ارزشی شیدا در

انتشار شماره 80 هفته نامه شیدا

انتشار شماره 80 هفته نامه شیدا

انتشار شماره 80 هفته نامه شیدا   شیداخبر: هشتادمین شماره از نشریه فرهنگی و هنری «شیدا» منتشر شد. این گزارش حاکی است، شماره 80 هفته نامه شیدا روز دوشنبه 24 مرداد با رویکرد «قرآنی ، دینی ، فرهنگ ایثار ، شهادت و دفاع مقدس» منتشر شد. این شماره از نشریه ارزشی شیدا در 16 صفحه